خراب کردن خونه کرمها و پرکردن آنها

دیروز یاسمین برای اولین بار دندونش روپرکرد. بدون گریه. تو مطب درحالیکه خانم دکتر داشت رو دندونش کار میکرد بهش گفتم یاسی من اولین بار که رفتم دندونپزشکی از رو صندلی پریدم پایین و فراااار کردم. ولی تو خیلی شجاعی. واقعا هم به نظرم خیلی تحمل کرد. کار که تموم شد اومدیم بیرون جلو میز منشی مشغول حساب کتاب بودم که گریه یاسی جون شروع شد ... همه بچه های اتاق انتظار تحت تاثیر قرار گرفتند و ....البته مزه بد بد فلوراید که باید یک ساعت تحملش میکرد هم بی تاثیر نبود. در کل دیروز روز سخت ودرعین حال نتیجه بخش بود.

 

همه جا سفید

/ 0 نظر / 33 بازدید